Zásady ochrany osobních údajů

obchodní společnosti STH Consulting, s.r.o., se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 03245705, vedená u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 84128  pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese eplus46.cz

 I.

Základní ustanovení

 1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů Vás informují o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s užíváním online obchodu umístěného na webové stránce eplus46.cz (dále též jen „Web“) poskytnete.
 2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je STH Consulting, s.r.o., se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 03245705, vedená u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 84128 (dále jen: „správce“).
 3. Kontaktní údaje správce jsou

  adresa: Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno

  email: chci@eplus46.cz

  web: http://www.eplus46.cz/

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo prostřednictvím našich internetových stránek, formulářů, stránek na sociálních sítích či jinak. Někdy nám je poskytnete přímo vy (např. při vytvoření účtu, provedení nákupu na našich internetových stránkách), někdy je shromažďujeme my (např. použitím souborů cookies).
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:
 • jméno a příjmení
 • název firmy, IČO, DIČ
 • adresa (dodací a fakturační)
 • telefonní a emailový kontakt
 • soubory cookies

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu nebo po určitou dobu Vaší nečinnosti na webu stanovenou v souladu s právními předpisy a pokyny, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Služby společnosti Google a soubory cookies

 1. Web pro svoji činnost využívá takzvané „cookies“. Web dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto dalších služeb.
 2. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěny na počítači nebo jiném elektronickém zařízení každého návštěvníka webu, které identifikují prohlížeč nebo zařízení návštěvníka webu a umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.
 3. Cookies umožňují webové stránce nebo poskytované službě zjistit, zda počítač nebo zařízení návštěvníka webu již dříve navštívilo tyto stránky nebo služby. Cookies pak mohou být použity k pochopení, jak se web nebo služba používá, pomohou návštěvníku webu efektivně se orientovat mezi stránkami, pomohou mu vzpomenout si na jeho preference, a pomohou jeho prohlížení webu celkově zlepšit. Cookies také mohou pomoci zajistit online marketing tak, aby odpovídal návštěvníku a jeho zájmům.
 4. Doba, po kterou cookie zůstane v počítači nebo mobilním zařízení, závisí na tom, zda se jedná o "trvalá" nebo tzv. "session" cookie. Session cookies zůstanou v přístroji, dokud se neukončí prohlížení. Trvalé cookies zůstávají na počítači nebo mobilním zařízení, dokud nevyprší nebo dokud nebudou odstraněny.
 5. Používáním webu udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webu. O používání souborů cookies jste byli informováni při Vašem prvním přístupu na web.
 6. Použití cookies můžete nastavením svého prohlížeče zakázat, upozorňujeme však na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky. Pokud službu Analytics ve svém prohlížeči používat nechcete, můžete nainstalovat rozšíření Google Analytics pro prohlížeče
 7. Jak Google používá informace z webu naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs&gl=cz.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito Zásadami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 4. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese: STH Consulting, s.r.o., se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, či emailem na adrese chci@eplus46.cz.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.